Verksamhet

Verksamhetsplan

Förbundet skall i enlighet med gällande stadgar och regler på bästa sätt verka för golfsportens utveckling. Stödja distriktets klubbar att tillvarata golfens bästa.

Aktiviteter 

 • Fastlägga plats för DM-tävlingar samt av SGF beslutade seriespel och andra nationella eller regionala tävlingar att hållas inom distriktet.
 • Verka för att GH GDF:s och klubbarnas tävlingsprogram och golfveckor samordnas för undvikande av kollisioner.
 • Arrangera Tävlingsspel för ungdom och D50+, samt H50, H60, H70
 • Arrangera och genomföra:

      Regel –och ledarutbildning TLR 1 och 2.

      Domarutbildning och prov.

      ERFA-träffar, 2 st för ledn/klubbchef och 2 st för Banchef/Miljöansv.

      Arrangera ungdomsläger med träning     – Tjejläger , – Breddläger

      Arrangera ungdomsledarutbildning. 

      Arrangera GIT-utbildning ( våren 2022).

      Miljöseminarie, 5 h – nystart ”GEO-light”

      Utbildning Risk –och Säkerhetsansvar 2 h

      Styrelsemöte med  klubbesök minst 2 klubbar/år.

      Kommitté- och styrelsemöte minst 2 ggr år ( vår/höst).     

 • Deltaga i SGF:s möten och utbildningar.
 • Fortsatt verka för fritt spel för distriktets ungdomar och juniorer på distriktets banor (likt tidigare)
 • Samverka med SGF och utsedd regionansvarig för banvärderingar för distriktets klubbar (ansvarig med på minst ett styrelsemöte/år)
 • Påbörja ett fungerande miljöarbete med allt fler av distriktets klubbar
 • Tillsammans med och för klubbarna verka för golfidrottens utveckling inom distriktet.
 • Genom och för klubbarna verka till att öka antalet kvinnor inom golfen genom att arbeta med riktade projekt – Vision 50/50
 • Med klubbarna verka för ökat antal spelare med funktionshinder
 • Med klubbarna verka för att nya golfare blir kvar som golfare.
 • Göra Hemsida mer kommunikativ och levande!
 • Samverka med SGF:s klubbrådgivare
 • Samverka med SGF:s juniorkonsulent
 • Samarbete över distriktsgränser.
 • Stå för distriktsdomare – juniortour , erbjuda för andra tävlingar
 • Samverka på distriktsnivå med SISU, annordna efterfrågade utbildningsinsatser för flera klubbar
 • Nyttja SGF specialistkompetenser för distriktsutbildningar
 • Verka för mer klubbutbyten i distriktet.

Kommittéer 

Elit & Junior; ansvarig Tommy Johansson, Pär Lindfors

Tävling; ansvarig Tomas Fröjd

HCP; ansvarig Tomas Fröjd

Domare/Regler; ansvarig Joakim Nerlund

Paragolf; ansvarig Pär Lindfors, Benny Ahlinder

Juridiska Nämnden; ansvarig Tomas Fröjd

Senior; ansvariga Margareta Pantzare -dam och Göran Svedberg -herr

%d bloggare gillar detta: