Organisation

Organisation

Pär Lindfors

Ordförande

Kajsa Sjölander

Ledamot, sekreterare

Staffan Strid

Ledamot, kassör

Joakim Nerlund

Ledamot

Göran Svedberg

Ledamot

Margareta Pantzare

Ledamot

Jean-Pierre Lindgren

Ledamot

Tomas Fröjd

Suppleant

Michael Kazmierczak

Suppleant

Kommittéer

Elit & Junior; ansvarig Tommy Johansson, Pär Lindfors

Tävling; ansvarig Tomas Fröjd,

HCP; ansvarig Tomas Fröjd

Domare/Regler; ansvarig Joakim Nerlund

Paragolf; ansvarig Benny Ahlinder, Pär Lindfors

Utbildning; Pär Lindfors, vakant

Maggie Käll Bohman

Juridiska Nämnden; ansvarig Tomas Fröjd, Göran Lundvik och Maggie Käll Bohman

Senior; ansvariga  Margareta Pantzare – dam och Göran Svedberg -herr

Valberedning

Jan Tegner, Gävle GK (ordf)

Bengt Jonsson, Söderhamn GK

Pia Borg, Sörfjärden GK

Sidansvarig: Kajsa Sjölander