Organisation

Organisation

Pär Lindfors

Ordförande

Kajsa Sjölander

Sekreterare

staffan crop

Staffan Strid

Kassör

Tomas Fröjd

Ledamot (Tävlingsansvarig)

Amie crop

Amie Strömgren

Ledamot

Birgitta Adermark

Ledamot (kommitté damseniorer)

Lennart Ohlsson

Ledamot

GL crop

Göran Svedberg

Suppleant

cropped-GHgdf2019-3.png

Kicki Rapp

Suppleant

Kommittéer

Elit & Junior; ansvarig Tommy Johansson, Pär Lindfors

Tävling; ansvarig Tomas Fröjd, Kicki Rapp

HCP; ansvarig Tomas Fröjd

Domare/Regler; ansvarig Karl-Erik Johnsson

Paragolf; ansvarig Amie Strömgren, Benny Ahlinder, Pär Lindfors

Utbildning; Amie Strömgren

Juridiska Nämnden; ansvarig Tomas Fröjd, Göran Lundvik och Maggie Käl Bohman

Senior; ansvariga Birgitta (Bia) Adermark -dam och Göran Svedberg -herr

Valberedning

Jan Tegner, Gävle GK (ordf)

Bengt Jonsson, Söderhamn GK

Pia Borg, Sörfjärden GK