Bana

Banvärdering

Banvärdering sker i SGF regi med helhetsansvar och en nationell organisation bestående av banvärderingsteam som täcker geografiska regioner. Centralt för SGF arbetar Birgitta Ljung (ordförande handicaputskottet regelkommittén, utbildningsansvarig) med banvärdering. 

Här kan du läsa mer om hur en banvärdering går till: Klicka här!
Här kan du läsa mer om riktlinjerna för 2019: Klicka här!

För frågor om banvärdering för klubbar inom Gästrike-Hälsinge GDF kontakta:

Kent-Åke
SGF Banvärdering
banvardering02@golf.se
Svenska Golfförbundet

SGA

Banvärdering Region 2;
Ansvarig: Kenth-Åke Lindberg, SGF.
Under 2020 genomfördes banvärdering av:

Gävle GK, Avan 18 hål
Hasselabygdens GK 18 hål

Banvärdering utfördes värderingsteam Region 2, från eget distrikt medverkade:
Olof Östberg
Anita Eriksson


Under 2021 kommer följande banor att värderas:
Högbo GK, 18-hålsbanan


Berörda klubbar kommer att kontaktas av Kenth-Åke Lindberg i slutet av februari.

Bankonsulenterna i distriktet under 2021
Håkan Blusi , Hälsingland;

Distrikt: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Härjedalen, Ångermanland, Medelpad och
Hälsingland. Expertområde: grönyteskötsel.

Henrik Noren, Gästrikland;

Distrikt: Stockholm, Uppland och Gästrikland. Expertområde: växtnäring och allmän
banskötsel.

SGA är en öppen ideell förening för landets golfbaneanställda och andra intresserade av golfbaneskötsel.Besök deras hemsida för att läsa mer om banskötsel m.m. 
SGA:s hemsida

%d bloggare gillar detta: