Bana

Banvärdering

Banvärdering organiserades om under 2016 där resultatet blev att SGF tar ett helhetsansvar med en nationell organisation bestående av banvärderingsteam som täcker geografiska regioner. Centralt för SGF arbetar Birgitta Ljung (ordförande handicaputskottet regelkommittén, utbildningsansvarig) med banvärdering. 

Här kan du läsa mer om hur en banvärdering går till: Klicka här!
Här kan du läsa mer om riktlinjerna för 2019: Klicka här!

För frågor om banvärdering för klubbar inom Gästrike-Hälsinge GDF kontakta:

Kent-Åke
SGF Banvärdering
banvardering02@golf.se
Svenska Golfförbundet

SGA

Banvärdering Region 2;
Ansvarig: Kenth-Åke Lindberg, SGF.
Under 2019 genomfördes banvärdering av:
Hudiksvalls GK
Ljusdals GK
Söderhamns GK


Banvärdering utfördes värderingsteam Region 2, från eget distrikt medverkade:
Olof Östberg
Anita Eriksson


Under 2020 kommer följande banor att värderas:
Gävle GK (Avan)
Hasselabygdens GK


Dessa banor är inmätta av externt företag 2019 på uppdrag av Golfförbundet.
Berörda klubbar kommer att kontaktas av Kenth-Åke Lindberg i slutet av februari.

Bankonsulenterna i distriktet under 2019
Håkan Blusi , Hälsingland
Distrikt: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Härjedalen, Ångermanland, Medelpad och
Hälsingland. Expertområde:grömyteskötsel.

Henrik Norén, Gästrikland Distrikt: Stockholm, Uppland och Gästrikland. Expertområde: växtnäring och allmän
banskötsel.

SGA är en öppen ideell förening för landets golfbaneanställda och andra intresserade av golfbaneskötsel.Besök deras hemsida för att läsa mer om banskötsel m.m. 
SGA:s hemsida

%d bloggare gillar detta: