Bana

Banvärdering

Banvärdering sker i SGF regi med helhetsansvar och en nationell organisation bestående av banvärderingsteam som täcker geografiska regioner. Centralt för SGF arbetar Birgitta Ljung (ordförande handicaputskottet regelkommittén, utbildningsansvarig) med banvärdering. 

Här kan du läsa mer om hur en banvärdering går till: Klicka här!
Här kan du läsa mer om riktlinjerna för 2019: Klicka här!

För frågor om banvärdering för klubbar inom Gästrike-Hälsinge GDF kontakta:

Kent-Åke Lindberg
SGF Banvärdering
banvardering02@golf.se
Svenska Golfförbundet

SGA

Banvärdering Region 2;

Ansvarig: Kenth-Åke Lindberg, SGF.

Under 2021 genomfördes banvärdering av:

Högbo GK ( 18 hål) och 9-hålsbanan.

Banvärdering utfördes värderingsteam Region 2,

Fr o m år 2022 är banvärderingens regioner omorganiserade och blivit fyra ( jmf sju).

Vårt distrikt tillhör Region A som omfattar; GDF; Nor- och västerrbottenm Ångermanland, Medelpad, Jäntland/Härjedalen och Gästrikte-Hälsinge

Regionansvarig; Göran Hermes   goran.hermes@gmail.com     mobil; 070 527 0057

Teamleader;       Mikael Hägglund mikaelohagglund@gmail.com mobil; 073 3093355

Under år 2022 planeras att värdera Alfta-Edsbyns GK, 9 hål.

Plan framgent värderingar ( 2023-2025);

Hofors GK 2023

Sörfjärdens Gk 2024

Gävle GK , Testebo och Saik GK 9 hål 2025

Bankonsulenterna i distriktet under 2022

      Håkan Blusi , Hälsingland

Distrikt: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Härjedalen, Ångermanland, Medelpad och Hälsingland. Expertområde: grönyteskötsel.

Henrik Norén, Gästrikland

Distrikt: Stockholm, Uppland och Gästrikland. Expertområde: växtnäring och allmän banskötsel. SGA är en öppen ideell förening för landets golfbaneanställda och andra intresserade av banskötsel. Besök deras hemsida för att läsa mer om banskötsel m.m – www.sgariks.se


%d bloggare gillar detta: