Om

Statuter 2017

 Damer 45+ 65+

Högbo GK:s Vandringspris

Uppsatt 2007 – ständigt vandrande

Rätt att deltaga


Tävlingen är öppen för distriktets alla kvinnliga spelare som under året fyller minst 45 år och har 
officiellt handicap. För att deltaga skall spelare ha sitt huvudmedlemskap i en av distriktets klubbar.

Klassindelning

D45-klass: 45 år – 64 år – Det kalenderår du fyller är avgörande!

D45 A-klass med hcp 4-21,0. Deltar i brutto och nettotävling

D45 B-klass med hcp 21,1-36 Deltar i nettotävling.

D65-klass: 65+
D65 A-klass med hcp 4- 21,0 Deltar i brutto och nettotävling.

D65 B-klass med hcp 21,1-36 Deltar i nettotävling

I båda A-klasserna räknas både brutto- och nettoresultat åldersklassvis.
 I båda B-klasserna räknas endast nettoresultatet åldersklassvis.
 I den handicapklass som man startar i tillhör man hela säsongen.
 Totalt blir det 6 olika individuella resultatlistor plus lagresultatlistan.

Typ av tävling

Sex deltävlingar där 18-hål slaggolf spelas, både brutto – och nettoresultat räknas i båda A-klasserna var för sig.
 I B-klasserna räknas endast nettoresultatet – varje klass för sig.

Startordning
Huvudprincipen är att, vid vardagstävlingarna, ska sista boll starta kl 16.00.

Önskvärt är att sista spelomgången ligger på en söndag. Första boll startar då kl 10.00.

Alla klasserna lottas tillsammans. 

Undvik flera spelare från samma klubb i bollen.

Ta hänsyn till önskemål om sen/tidig start. 

Speciella önskemål ska samordnas av respektive klubbs kontaktperson.

Anmälan till tävling

Tävlingen ska administreras i GIT (vårt datasystem). Anmälan görs direkt i GIT av spelaren själv eller via 
spelarens klubb. Telefonanmälan i undantagsfall. Datum för anmälan enl. tävlingsmeddelande.

Startlista

Skall finnas tillgänglig på http://www.golf.se /’Min golf’, senast tre dagar före speldag. Respektive klubb gör en utskrift för att förenkla samåkning.

Avgift till GH GDF
Deltagande klubb skall FÖRE första deltävlingen betala in 100:- till GH GDF på Bg 5093-7200.

Anmälningsavgift

Individuell anmälningsavgift, 150:-, erlägges av deltagande spelare vid varje deltävling.
 Det är lämpligt att kontaktkvinna, eller av henne utsedd person, tar kontakt med dagens tävlingsledning för att kontrollera om någon från den egna klubben uteblivit. Om så är fallet ska betalningen regleras på tävlingsdagen.

 Den låga anmälningsavgiften bygger på att alla deltagare betalar en normal och skälig medlemsavgift i sin hemmaklubb. Det dyker upp många nya varianter på medlemsavgifter, och för att inte frångå grundtanken med vår låga anmälningsavgift, har GH GDF:s styrelse beslutat följande: 

Greenfeemedlemmar, 9-hålsmedlemmar (det gäller där klubben har 18-36 hål men ett medlemskap som endast tillåter 9-hålsspel) eller någon annan, där medlemmen ska betala greenfee på sin hemmabana under dagar och tider som G-H-serien spelas, ska betala 60:- i anmälningsavgift + ordinarie vardagsgreenfee på den arrangerande klubben. 

Anmälningsavgiften skall betalas oavsett om spelaren kommer till start eller ej. Återbud godkänns endast före lottningen (undantag sjukdom). 
Spelaren kommer i annat fall att krävas på anmälningsavgiften av den egna klubbens ansvariga kontaktkvinna innan någon ytterligare start kan tillåtas i seriespelet. 
Den sammanhållande kontaktpersonen, är befriad från anmälningsavgift vid egen klubbs tävling. Huvudansvarig är alltid befriad från anmälningsavgift. 
Av anmälningsavgiften går 60:- till prispotten. 
Dessa pengar sätts in på Swedbanks konto 8103-4, 934 386 199-4 
Märk insättningen med klubbens namn.
Resterande 90:- tillfaller arrangerande klubb att disponera efter eget önskemål. 

Poängbedömning av spelresultatet

För att få största möjliga rättvisa i spelet tillämpas följande poängskala vid de enskilda tävlingarna.

Placering: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Poäng: 15 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 Vid samma resultat ges placeringspoäng enl. följande princip:

Deltävling – brutto
 

Matematiska metoden används, dvs. placering baseras på resultat efter sista 9, 6, 3 resp. sista hålet. Om inte detta skiljer spelarna åt företas lottning.

Deltävling – netto

Vid lika resultat avgör spelarens erhållna slag. Lägst erhållna slag placeras först. Är antalet erhållna slag lika används även här den matematiska metoden. Om inte detta skiljer spelarna åt företas lottning.

Ackumulerat årsresultat

Samma beräkningssätt gäller för både brutto och netto. Vid samma summapoäng, placeras spelare med bästa enskilda poängplacering före annan spelare med samma slutpoäng. Vid behov används även nästa placering osv. Om inte ens denna regel kan skilja spelarna i placeringshänseende, delar spelare med samma slutpoäng på vinstsumman.

Lika slutresultat i lagtävlingen

Den klubb som har det enskilt lägsta lagresultatet vinner.

Prispengar

Prispengarna fördelas procentuellt efter antalet deltagare i D45- och D65-klass. I vardera åldersgrupp delas potten procentuellt efter antalet deltagare i A- och B-klass. 
A-klassens pott delas i två delar – en pott till brutto-tävlingen och en pott till netto-tävlingen.
 B-klassens hela pott går till netto-tävlingen. 

Prisberättigade – individuell tävling

För att kunna få pris måste spelare ha deltagit i minst två (2) deltävlingar, oavsett placering.
Resultat från max tre (3) tävlingar får tillgodoräknas i den slutliga prislistan.

Lagmästerskap brutto, deltävling

För varje deltagande klubb adderas de tre (3) bästa individuella bruttoresultaten.

Lagmästerskap brutto – avseende totalen

Deltagande klubbar får tillgodoräkna sig de tre (3) bästa delresultaten, vilket alltså betyder att de tre sämsta delresultaten stryks.
Segrande lag i brutto-tävlingen erhåller Högbo GK:s Vandringspris, som är ständigt vandrande.
Detta utdelas vid sista sammandraget för säsongen.

Resultatlistor för deltävlingarna

Resultatlistor för de individuella tävlingarna, brutto, läggs av arrangerande klubb, ut på ’Min golf’. Resultatet, brutto och netto, skickas även med e-mail till huvudansvarig, herminekall48@gmail.com som sedan sammanställer samtliga resultat som läggs ut på distriktets hemsida, men även skickas till samtliga kontaktpersoner för informationsspridning.

Prisutdelning

Lagpriset skall delas ut vid sista speltillfället, som är en söndag hos ansvarig klubb. Prispengarna skall föras över till resp. ansvarig så snart som möjligt. För att sedan delas ut som presentkort till pristagarna vid lämpligt tillfälle.

Maggie Käll Bohman  

Huvudansvarig Damer 45+ /65+ – serien 

Mannesskärsvägen 13 

826 91 Söderhamn

Mobil:. 076 031 42 05 

E-post: herminekall48@gmail.com

%d bloggare gillar detta: