Kontakt

Pär Lindfors
Ordförande
070-8624419
e-post

 Matts Persson
Vice ordförande
076-7897559
e-post

Kajsa Sjölander
Sekreterare
070-6631070
e-post

Leif Nordström
Kassör
070-7722551
e-post

 

Tomas Fröjd
Tävling
070-5880798
e-post

Birgitta Adermark
Seniorsektionen
070-2861296
e-post

Johan Hillblom
Utbildning
073-9583618
e-post

 Lennart Ohlsson    Suppleant

Gunder Andersson
Funktionshindrade
070-3494891
e-post


Här nedan kan du skicka en fråga direkt till kansliet så besvarar vi den så fort vi kan!